translate
endefresitptnlsvjakozhruroeltrthiwarpl

Nazwa Grupy Produktu: Obsexion Cams

Strona ruchu: http://obsexioncams.com/buy

Poziomy Płatności #1:

Za Kliknięcie 0.00

Za Sprzedaż 0.00

Raz 0.00

Za Sprzedaż Procentowo 25.00%

Raz Procentowo 0.00%

Total Bannery:5

Razem reklam tektsowych: 0

Nazwa Grupy Produktu: Futurcams.com

Strona ruchu: https://futurcams.com

Poziomy Płatności #1:

Za Kliknięcie 0.00

Za Sprzedaż 0.00

Raz 0.00

Za Sprzedaż Procentowo 25.00%

Raz Procentowo 0.00%

Total Bannery:10

Razem reklam tektsowych: 0

Nazwa Grupy Produktu: Promowebcam

Strona ruchu: https://obsexioncams.com/chicas-webcam

Poziomy Płatności #1:

Za Kliknięcie 0.00

Za Sprzedaż 0.00

Raz 0.00

Za Sprzedaż Procentowo 25.00%

Raz Procentowo 0.00%

Total Bannery:0

Razem reklam tektsowych: 0